အီးေမးလ္မွာဖတ္ခ်င္ရင္ေအာက္မွာSign In(Menber)ဝင္ၾကပါလို႕ေတာင္းဆိုပါရေစ။

Thursday, 24 November 2011

Flash Song လုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္


ဒီတစ္ခါတင္တာေလးကေတာ့Flash Song သီခ်င္းမ်ားကိုယ္တိုင္
လုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ေဆာ့ဝဲမ်ားၿပဳလုပ္ပံုနည္းစာအုပ္ပါတစ္ပါတည္း
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာေအာက္မွာေဒါင္းလိုင္းေတြေပးထားပါတယ္
အဆင္ေၿပပါေစဗ်ာ

ဒီမွာေဒါင္းယူရန္

ဒီမွာေဒါင္းယူရန္

ဒီမွာေဒါင္းယူရန္

ဒီမွာေဒါင္းယူရန္

ဒီမွာေဒါင္းယူရန္

ဒီမွာေဒါင္းယူရန္

ဒီမွာေဒါင္းယူရန္

ဒီမွာေဒါင္းယူရန္

ဒီမွာေဒါင္းယူရန္

( Flash song book )
Flash songလုပ္နည္းစာအုပ္ေဒါင္းယူရန္


Flash songလုပ္နည္းစာအုပ္ေဒါင္းယူရန္

0 comments:

Post a comment